H1. Kostensoorten 1

1. Kostensoorten 1

Onder kosten verstaan wij alle noodzakelijke offers die een ondernemer moet brengen om producten en diensten te kunnen voortbrengen. Onder een kostensoort of kostencategorie verstaat men een groep van kosten van dezelfde aard.

In de bedrijfseconomie kennen we een indeling in 7 kostensoorten:
 
1. de kosten van grond- en hulpstoffen (in de horeca noemen we dit 'inslag');
2. de kosten van duurzame productiemiddelen;
3. de kosten van arbeid;
4. de kosten van grond (vestigingsplaats);
5. de kosten van diensten van derden;
6. de kostprijsverhogende belastingen;
7. de rentekosten.
 

Links

Kostensoorten - Passie voor de horeca (SVH)

Cafe Langendijk: 7 kostensoorten filmpje - Vimeo.com

 

Downloads

Download hieronder de beschikbare materialen.

 • Rekenkundige_bewerkingen.pdf

  Extra oefenmateriaal voor gebruikers die nog niet zo vertrouwd zijn met berekeningen die in de horecawereld veel voorkomen zoals procenten, inhoudsmaten, gewichten, BTW, verhoudingen, gemiddelden, brutowinst en verkoopprijs. Het materiaal bestaat uit uitleg, voorbeelden, opgaven en de uitwerkingen hiervan. Bron: Hoofdstuk 1 uit Bedrijfseconomie voor het Horeca-onderwijs Basismanagement Deel 1, ISBN 978-90-74625-25-8 (2002).

  Downloaden
 • Bec_01_H_1_Opdracht_Filmpje_groepsopdracht.pdf
 • Bec_01_H_1_Opdracht_PPT_Duo.pdf
 • Bec_01_H_1_Opdracht_1_Oefenen_met_WRTS.pdf
 • Bec_01_H_1_Oefening_1_Woordkaartjes.pdf
 • BEC_01_H_1_Oefening_2_Leg_een_begrip_uit.pdf
 • Bec_01_H_1_Oefening__3_Welk_begrip_wordt_omschreven.pdf
 • Bec_01_H_1_Oefening_voor_Afval_en_Uitval.pdf
 • Bec_01_H_1_Oefenvragen_voor_H_1.1_-_H_1.5.pdf
 • LAB_111_De_7_Kostensoorten.ppt
Video
The butcher's test