H5. Directe en indirecte kosten

5. Directe en indirecte kosten

Kosten kunnen ook ingedeeld worden als directe of indirecte kosten. In dit hoofdstuk laten we zien hoe dit op verschillende manieren kan. Vooral in een hotel met verschillende afdelingen, wil men per afdeling nog wel eens weten, wat de afdeling opbrengt maar vooral ook wat een afdeling kost.

Directe kosten
Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan een product of een dienst (kostendrager) kunnen worden toegerekend.

Indirecte kosten
Indirecte kosten zijn kosten die niet voor één product of één dienst worden gemaakt, maar voor alle producten en/of diensten van een onderneming

Voorbeelden van directe kosten zijn:
- de inslag van gerechten en dranken;
- schoonmaakkosten van kamers;
- afschrijvings- en rentekosten van bijvoorbeeld een koffiemachine.

Voorbeelden van indirecte kosten zijn:
- energiekosten;
- kosten van directie en administratie;
- verzekeringen;
- afschrijvings- en rentekosten.
 

Links

Constante Kosten - Break even analyse + filmpje

 

Downloads

Download hieronder de beschikbare materialen.

  • BEC 01 H 5 Zoektocht Directe en Indirecte Kosten.ppt
  • Bec 01 H 5 Opdracht 1 Woordkaartjes.doc