H6. Planning en budgettering

6. Planning en Budgettering

Budgettering is voor elke onderneming een noodzaak, wil je de inkomsten en uitgaven zichtbaar houden/onder controle houden.

Budgetteren
Budgetteren betekent dat men een planning heeft gemaakt van alle activiteiten en handelingen die in de toekomst in de onderneming zullen plaatsvinden.

Functies van een budget opstellen:

1. Bedrijfsplan of huishoudplan:
Het beleid op korte termijn staat hierin geformuleerd.

2. Taakstellingplan:
De afdelingsmanagers krijgen de opdracht en verantwoordelijk- heid om de in hun deelbudget genoemde doelstellingen te verwezenlijken.

3. Machtigingsplan:
Als uitvloeisel van de taakstelling worden de afdelingsmanagers gemachtigd om binnen de
grenzen van het budget de noodzakelijke maatregelen te nemen.

4. Controlemiddel:
Het budget verschaft vergelijkingsmateriaal bij de toetsing van de feitelijk behaalde resultaten en de
daarvoor gemaakte kosten.

 

links:

www.blijburg.nl
 

Downloads

Download hieronder de beschikbare materialen.

Video
Budgetteren