Bedrijfseconomie voor de horeca Deel 2

BEC02

Bedrijfseconomie voor de horeca deel 2 is het tweede deel van de serie van twee boeken voor het vakgebied Bedrijfseconomie bedoeld voor het kwalificatieprofiel Ondernemer/Manager horeca. De twee boeken vormen een geheel voor het bedoelde profiel. De links hieronder geven per onderwerp toegang tot de beschikbare materialen.

De website bevat:

* Aanvullend materiaal: filmpjes, presentaties, links naar andere websites.
* Begrippen per hoofdstuk, foto's en oefeningen.
* Extra opdrachten en opgaven.