H1. Kengetallen

1. Kengetallen

In de horeca worden kengetallen berekend voor de afdelingen keuken, restaurant en logies.
Een kengetal is een getal dat een bepaalde (bedrijfseconomische) verhouding uitdrukt.
Het bedrijfsschap Horeca en Catering heeft de bedrijfsvergelijking Horeca (BVH) ontwikkelt.
Dit is een digitaal syseem waarme men het omzet- en kostenpatroon van een bedrijf kan
vergelijken met dan van soortgelijke andere bedrijven.

* Moment kengetallen Deze getallen zeggen iets over een de situatie op een bepaald moment
   Bijvoorbeeld: de omzet per kelner op een vrijdag avond

* Stroom kengetallen  Deze getallen zeggen iets over een bepaalde periode
   Bijvoorbeeld: de kamerbezetting van hotel x in januari dit jaar

* Periodenvergelijking Het intern met elkaar vergelijken van gelijkstoortige cijfers uit verschillende
   periodes om een ontwikkeling aan te kunnen geven

* Budgetvergelijking   De gebudgetteerde cijfers intern vergelijken met de werkelijk cijfers

* Bedrijfsvergelijking  Cijfers van de eigen onderneming worden vergeleken met gelijksoortige
   cijfers van andere ondernemingen en/of met de gemiddelden in de branch

 

Links:

Bedrijfsschap horeca Bedrijfsvergelijking Horeca (BVH)

Bedrijfsvergelijking Horeca Demo 

Downloads

Download hieronder de beschikbare materialen.

  • Bec 02 H 1 LAB 111 Kengetallen in de horeca.pptx
  • Bec 02 H 1 Opdracht 1 voor Website.doc
  • Bec 02 H 1 - Oefening 1 Woordkaartjes.pdf
  • Bec 02 H 1 - Oefening 2 Leg een begrip uit.pdf
  • Bec 02 H 1 - Oefening 3 Welk begrip wordt omschreven.pdf
Video
Kengetallen in de horeca