H2. Ondernemingsvormen

2. Ondernemingsvormen

Iedere horecaondernemer zal zijn/haar bedrijf een rechtsvorm moeten geven. Voor dit juridische jasje van een onderneming zjn verschillende mogelijkheden in Nederland. De rechtsvorm is de juridische ondernemingsvorm waarin de onderneming naar buiten treedt.

 Bij de keuze van de rechtsvorm spelen de volgende factoren een rol:

1. Wil de ondernemer samenwerken?
2. Hoe zit het met de aansprakelijkheid?
3. Sociale en Fiscale aspecten
4. Publicatieplicht
5. Vermogen
6. Bedrijfsopvolging

Inschrijving in het handelsregister:

alle in Nederland gevestigde ondernemingen moet op grond van de Handelsregisterwest ingeschreven staan in
het Handelsregister bij die Kamer van koophandel waar de onderneming is of zal worden gevestigd. In het Handelsregister
zijn gegevens opgenomen  zoals het adres, de ondernemingsvorm, de handelsnaam, eigenarenen, vennoten, bestuurders,
commissarissen en procuatiehouders. bij de inschrivjing zijn een drietal zaken van belang:

a. Handelsnaam
b. Keuze van de juiste rechtsvorm
c. de jaarlijkse bijdrage


Links:

Eigen vermogen  en ondernemingingsvormen / Filmpje passie voor de horeca

 

 

Downloads

Download hieronder de beschikbare materialen.

  • Bec 02 H2 Opdracht 1 Tekst voor Website.doc
  • Bec 02 H2 - Oefening 1 Woordkaartjes.pdf
  • Bec 02 H2 - Oefening 2 Welk begrip wordt omschreven.pdf
  • Bec 02 H2 - Oefening 3 Leg een begrip uit.pdf
Video
Ondernemingsvormen