H3. Belastingen

3. Belastingen

Belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de financiele en sociaal-economische structuur van Nederland.
Door het heffen en innen van belastingen krijgt de overheid de middelen om voorzieningen voor de
burgers te bekostigen, zoals gezondheidszorg, onderwijs, sociale voorzieningen en aanleg en onderhoud van wegen.

De Belastingdienst is onderdeel van het ministerie van Financien. Aan de Belastingsdienst is de uitvoering van
een groot aantal belastingwetten opgedragen. Daarbij gaat het om heffing en inning van belastingen, controle van
administraties en opsporing van fraude. Voor de fraudebestrijding wisselt de Belastingdienst onder ander met andere
overheidsorganen gegevens uit.
                                                                                       bron: folder van de belastingdienst

Directe Belasting: Belasting die de belastingplichtige rechtsstreeks aan de overheid betaald, bv. Inkomstenbelasting

Indirecte Belasting: Belasting die via iemand  aan de overheid wordt betaald bv. Omzetbelasting (BTW)

Links:

Belastingdienst / Jongeren / Geld terug

Belastingdienst / Filmpje Koefnoen

Belastingdienst / Onderneming starten

Belastingdienst / Filmpje Aangifte Inkomen doen
 

Downloads

Download hieronder de beschikbare materialen.

  • Bec02 H 3 Belastingen.ppt
  • Bec02 H3 Belastingen - samenvatting.doc
  • Bec 02 H 3 Oefening belastingen.doc
  • Bec 02 H 3 Oefening belastingen antwoorden.doc
  • Bec 02 H 3 Oefening BTW.doc
  • Bec02 H3 Opdracht 1 Tekst voor Website.doc
  • Bec02 H3 - Oefening 1 Woordkaartjes.pdf
  • Bec02 H3 - Oefening 2 Leg een begrip uit.pdf
  • Bec02 H3 - Oefening 3 Welk begrip wordt omschreven.pdf