H4. Financiering 1 - Eigen vermogen

4. Financiering 1 - Eigen vermogen

Het eigen vermogen van een onderneming is de waarde (uitgedrukt in geld) van dat deel van de bezittingen dat door de eigenaar/eigenaren zelf is bijeengebracht. De bezittingen (kapitaalgoederen) van de ondernemingen zijn:

- Vaste activa (VA) o.a. Gebouwen, inventaris, transportmiddelen (bv. bedrijfsauto), etc.
- Vlottende activa (VLA) o.a. Voorraden, debiteuren.
- Liquide middelen (L) o.a. Kas, banktegoeden.

Iedere onderneming heeft kapitaalgoederen nodig om zijn bedrijf te laten draaien. Deze kapitaalgoederen moeten worden betaald/aangeschaft (financieren). De financiering van kapitaalgoederen kan op 2 manieren geschieden:

1. met eigen vermogen (EV)
2. Met vreemd vermogen (VV) 

Met andere woorden; onder eigen vermogen verstaat met de hoeveelheid geld die de ondernemer zelf in zijn/haar onderneming investeert. Een onderneming starten zonder eigen vermogen is niet mogelijk. De banken eisen een eigen vermogen als weerstandvermogen als er ook vreemd vermogen geleend moet worden.

Eigen vermogen heeft een aantal kenmerken:

- Het is permanent beschikbaar voor de onderneming
- Het is risicodragend vermogen
- Het kent geen vaste beloning

Links:

Financiering en eigen vermogen / filmpje Passievoordehoreca

Hoe kunt u aan geld komen / De ondernemer.nl/Financiering

Downloads

Download hieronder de beschikbare materialen.

  • Bec02 H4 Oefeningen Eigen Vermogen Eenmanszaak.doc
  • Bec02 H4 Opdracht 1 Tekst voor Website.doc
Video
Eigen vermogen