H5. Financiering 2 - Vreemd vermogen

5. Financiering 2 - Vreemd vermogen

Vreemd vermogen is het vermogen dat van anderen dan de eigenaren wordt geleend. Vreemd vermogen wordt betrokken van derden, het is dus geleend geld.

Kenmerken van vreemd vermogen:

- Het is tijdelijk vermogen
- Het is risicomijdend vermogen; het geleende bedrag wordt terugbetaald
- Het kent een vaste rentevergoeding; over het geleende bedrag wordt rente vergoed 

Afhankelijk van de tijdsduur waarvoor het vreemd vermogen is aangetrokken (of beschikbaar is gesteld), kunnen we spreken van:

- Vreemd vermogen kort (VVK) < 1 jaar beschikbaar
- Vreemd vermogen Lang (VVL) > 1 jaar beschikbaar

Links:

Vreemd vermogen - Passievoordehoreca - Filmpje

Financieren en begroten - Passievoordehoreca- Filmpje
 

Downloads

Download hieronder de beschikbare materialen.

  • Bec02 H5 Opdracht 1 Tekst voor Website.doc
Video
Vreemd vermogen