H6. Liquiditeitsbalans en vermogensbegroting

 

6. Liquiditeitsbalans en vermogensbegroting

Liquiditeitsbalans
De balans is een opstelling van bezittingen en schulden op een bepaald moment (bv. 01 01 2011) met als saldo het eigen vermogen.

of

Liquiditeitsbalans
Balans waarop de debetzijde gerangschikt is naar omloop van de activa en de creditzijde nar beschikbaarheidsduur van de passiva

Vermogensbegroting
Een vermogensbegroting is een overzicht van de benodigde productiemiddelen en de wijze waarop deze productiemiddelen worden gefinancieerd.

of

Vermogensbegroting

Begrippen die gebruikt worden in de balans, uitgelegd in dit hoofdstuk:
IJzeren voorraad, debiteurenkern, crediteurenkern, transactiekas, financieringsregel, werkkapitaal

Begrippen die gebruikt worden in de begroting, uitgelegd in dit hoofdstuk:
Gemiddelde voorraad, gemiddeld debiteurensaldo, gemiddeld crediteurensaldo, current ratio, solvabiliteit, goodwill

 

 Links:

Investerings- en financieringsbegroting - passievoordehoreca- filmpje

De financiele adminstratie - passievoordehoreca -filmpjes

Downloads

Download hieronder de beschikbare materialen.