H7. Begrotingen

7. Begrotingen

De vermogensbegroting: de investerings- en financieringsbegroting

De investeringsbegroting: De opstelling die de aanstaande ondernemer maakt van zijn vaste activia, vlottende activa en liquide middelen.

De financieringsbegroting: Deze begroting geeft aan op welke wijze de ondernemer zijn investeringen gaat financieren.
 

De exploitatiebegroting

De resultatenbegroting; Dit is een overzicht van de verwachte kosten en de verwachte baten. Het resultaat is winst of verlies (in een bepaalde periode).
 

De liquiditeitsbegroting

Dit is een opstelling van de verwachte ontvangsten en de verwachte uitgevane met als uitkomst het saldo liquide middelen (van een bepaalde periode).

Links:

Begroten - passievoordehoreca - filmpje

 

Downloads

Download hieronder de beschikbare materialen.