H8. Bedrijfseconomische analyse

8. Bedrijfseconomische analyse

Bedrijfsanalyse is het beoordelen van de resultaten van een bedrijf over een bepaalde periode aan de hand van informatie/kengetallen:
Voor het analyseren van een horecabedrijf worden in dit hoofdstuk de volgende begrippen gebruikt:

- De Jaarrekening
- Liquiditeit - De current ratio / de quick ratio / werkkapitaal
- Solvabileit - De solvabiliteitsfactor / de solvabiliteits%
- Rentabiliteit - Rentabiliteit eigen vermogen / Rentabiliteit vreemd vermogen / Rentabiliteit totaal vermogen / Hefboomeffect

 Links:

Jaarrekening, wat is dat? -passievoordehoreca - Filmpje

De Administratie - passievoordehoreca-filmpje

Een eigen bedrijf starten / Deondernemer.nl/13 tips

Financiele Kengetallen - passievoordehoreca- Filmpje

 

 

 

 

Downloads

Download hieronder de beschikbare materialen.

  • Bec02 H8 Opdracht 1 Tekst voor Website.doc