Methode

Methode

De methode Bedrijfseconomie voor de horeca bestaat uit 2 boeken en een website.

De boeken zijn de leidraad en onafhankelijk van de website bruikbaar als op zichzelf staand studie- en lesmateriaal. De website is bedoeld voor verdere verdieping en ondersteuning voor leerling en docent en kan worden ingezet bij zelfstudie en in een digitale les- en leeromgeving.

De methode geeft invulling aan de opleiding tot horecaondernemer en is afgestemd op het MBO kwalificatiedossier Ondernemer horeca/bakkerij (niveau 4). De methode is daarom ook geschikt voor gebruik in de eerste fase op de HBO hotelscholen.

Boeken

Formaat boek: 19x27 cm

 

Titel: Bedrijfseconomie voor de horeca deel 1

Auteur: E. van Kooten
Druk: 2e druk; 3e oplage, 2017
ISBN: 9789074625555

Onderwerpen

 

 

Titel: Bedrijfseconomie voor de horeca deel 2

Auteur: E. van Kooten
Druk: 2e druk; 4e oplage, 2017
ISBN: 9789074625562

Onderwerpen

 

Elk hoofdstuk van een boek begint met een beknopt overzicht van de stof. De theorie wordt beschreven, vervolgens toegepast in de voorbeelden en tenslotte getoetst met opgaven. Ieder  hoofdstuk wordt ook nog eens afgesloten met herhalingsopgaven. Het geheel wordt inzichtelijker gemaakt met foto’s, korte praktijkverhaaltjes en tekeningen. Aan het einde van het boek is een begrippenindex inclusief de omschrijvingen opgenomen.

Bestellen

Website

Homepage: www.bedrijfseconomievoordehoreca.nl

Directe link naar deel 1: www.bec01.nl

Directe link naar deel 2: www.bec02.nl

De website biedt per hoofdstuk extra ondersteuning door middel van opdrachten, oefeneningen, ppt's, hulpmaterialen, foto's en filmpjes. Het doel is de bedrijfseconomische begrippen vooral 'in beeld' te brengen. Docenten hebben toegang tot een afgeschermd gedeelte van de website i.v.m. de docentenhandleiding.