Factor

Inslagfactor - vermenigvuldigingsfactor


(Hoofdstuk 3, deel 1: Kosten van grond- en hulpstoffen: Inslag)

Er worden tegenwoordig twee prijsbepalingsmethoden gehanteerd om van inslag naar verkoopprijs te komen:

  • Van inslag naar brutoverkoopprijs via de nettoverkoopprijs met behulp van de inslagfactor.
  • Van inslag naar kaartprijs met behulp van de vermenigvuldigingsfactor.

De vermenigvuldigingsfactor methode is de conventionele van oudsher gangbare methode. De termen vermenigvuldigingsfactor en kaartprijs zijn vaste begrippen in de horeca!
De inslagfactor methode is een(kost)prijsopbouwende methode die ook in kader van financieel beleid in een horecaonderneming momenteel gangbaar is. Zie hiervoor ook:

Tijdens de samenstelling van dit onderwerp voor het boek kwamen de auteurs en PlanBoek Uitgeverij er achter dat het factor begrip in verschillende benamingen door elkaar heen werd gebruikt en daardoor anders geïnterpreteerd werd/kan worden door docenten, leerlingen en horeca. Dat gaf dus verwarring. Om eenduidigheid te creëren en niet aan al bestaande samenhangende begrippen te tornen is gekozen voor een nieuwe term, de inslagfactor.

Inslagfactor is in tegenstelling tot vermenigvuldigingsfactor (nog) geen uniform begrip in de bedrijfstak horeca en is dus nu alleen toegepast in onze methode om consistentie in terminologiegebruik te krijgen.