Status website

Status website

Momenteel wordt de website gevuld met filmpjes, foto's, andere materialen en teksten hierbij.

Tijdens de ontwikkeling van de boeken is veel aandacht besteed hieraan voor gebruik op deze website. Nu nog zijn we continue bezig met foto's en filmpjes maken om de website steeds completer te maken. De website wordt langzamerhand vormgegeven hiermee, de inhoud wordt dan ook met zorg samengesteld. Tevens vindt er tegelijkertijd nog fijnafstemming en controle plaats tussen de boeken en de website zodat deze met elkaar in de pas lopen. De website zal wat ons betreft nooit af zijn maar continue in ontwikkeling door de input van de gebruikers.

Uitgebreide informatie over de nieuwe methode Bedrijfseconomie voor de horeca vindt u hier.

De hoofdstukken 1, 2 en 3 van deel 1 / BEC01 voor zowel het publieke gedeelte als voor de docenten zijn nu gereed.

Vanaf 1 juli 2011 is de website in zijn geheel startklaar voor gebruik