Vernieuwing

Vernieuwing

Aan de vernieuwing van de methode Bedrijfseconomie voor de horeca liggen een aantal speerpunten ten grondslag.

De methode zal bestaan uit een combinatie van het beste uit 2 werelden: twee boeken en een website. De boeken blijven onafhankelijk van de website bruikbaar als op zichzelf staand studie- en lesmateriaal. De website is bedoeld voor verdere verdieping en ondersteuning voor leerling en docent en kan worden ingezet bij zelfstudie en in een digitale les- en leeromgeving.

Boeken

 • De indeling en onderwerpen van de reeds bestaande serie Bedrijfseconomie voor de horeca blijven behouden.
 • Daar waar nodig zijn de boeken voorzien van een tekstuele update.
 • Verbeterde aansluiting bij belevingswereld van de huidige leerling middels verrijking en vereenvoudiging van de teksten, een frisse lay-out met kaderteksten, voorbeeldcases en beeldmateriaal ter visualisering van het onderwerp.
 • Meer herhaling van dezelfde typen opgaven.
 • Tekstnuances middels variatie in lettertype grootten.
 • Een groter formaat: 19x27cm.

Website

 • Een frisse en overzichtelijke indeling.
 • Een nieuwspagina.
 • Digitaal materiaal: website links, Excel, Word, PowerPoint.
 • Visualisering van onderwerpen middels filmpjes en foto’s.
 • Extra opgaven met uitwerkingen.
 • Beveiligde omgeving voor docenten voor o.a. de docentenhandleiding.
 • Inbreng gebruikers, zowel docent als student, stimuleren.