Bedrijfseconomie voor de horeca

Bedrijfseconomie voor de horeca deel 1 en deel 2 vormen een serie van twee boeken voor het vakgebied Bedrijfseconomie, specifiek voor de horecabranche.  Deze boeken vormen een geheel voor het bedoelde MBO kwalificatiedossier/-profiel Ondernemer horeca/bakkerij (niveau 4)

Alle aspecten vindt men terug die een leidinggevende (als steunpilaar van de ondernemer) én de ondernemer zelf, in de verschillende horecagebieden tegenkomt.

 

Deze website biedt per hoofdstuk extra ondersteuning door middel van opdrachten, oefeneningen, ppt's, hulpmaterialen, foto's en filmpjes. Het doel is de bedrijfseconomische begrippen vooral 'in beeld' te brengen.

Studenten kunnen zelfstandig alle onderdelen bekijken. Docenten hebben middels een eenmalige registratie ook toegang tot het afgeschermde gedeelte van deze website in verband met de docentenhandleiding.

Deze website is op dezelfde wijze ingericht als de boeken:

 

BEC01: Deel 1

BEC02: Deel 2

 

De docent(e)/coach en student bepalen samen, welke stof uit de boeken behandeld worden. Bepaalde onderwerpen kunnen, afhankelijk van de gekozen richting binnen de kwalificatieprofielen, meer nadruk verdienen dan de anderen. Ook in de keuze van de volgorde staat men natuurlijk vrij.

 

Meer informatie over de methode Bedrijfseconomie voor de horeca staat hier.